1. Загальні положення

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) складена відповідно до вимог закону України «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних користувачів і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних користувачів, що вживаються Адміністрацією сайту topauto.zp.ua (далі – Оператор).

Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

1.1. Дана Політика конфіденційності діє відносно всієї персональної інформації, яку Оператор може отримати про Користувача під час використання сайту topauto.zp.ua (далі – Сайт).

1.2. Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до даного Сайту.

1.3. Оператор не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

1.4. Користуючись інформацією і послугами Сайту, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних.

1.5. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен покинути Сайт.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

У цій Політиці конфіденційності використовуються такі поняття і терміни:

2.1. Адміністрація сайту (Оператор) – правовласник Сайту і співробітники, уповноважені на управління Сайтом, що організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних користувачів, а також визначають цілі обробки, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними користувачів.

2.2. Сайт – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених за унікальною доменною адресою topauto.zp.ua, а також його доменах, які представляють собою веб-сторінки або сукупність сторінок, розташованих на доменах третього рівня, що належать Сайту, і на яких розміщена контактна інформація Адміністрації сайту.

2.3. Відвідувач Сайту – будь-яка особа (як фізична, так і юридична особа), яке перейшло на Сайт шляхом мережі Інтернет і використовує його властивості, вміст для ознайомлення з контентом, розміщеним на Сайті.

2.4. Користувач – дієздатна фізична/юридична особа, яка виявила згоду з Політикою конфіденційності та використовує Сайт у власних інтересах або виступає від імені та в інтересах представленого ним фізичної/юридичної особи.

2.5. Персональні дані – будь-яка інформація, прямо або побічно відноситься до певного Користувачеві (суб’єкту персональних даних) Сайту.

2.6. Інформаційна система персональних даних – сукупність містяться в базах даних персональних даних, а також інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують обробку персональних даних користувачів.

2.7. Надання персональних даних – дії Користувача Сайту, спрямовані на розкриття персональних даних Оператору.

2.8. Обробка персональних даних – будь-які дії або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням/без використання засобів автоматизації з метою збору, запису, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення/зміни), вилучення, використання, передачі, блокування, видалення, знищення персональних даних Користувача.

2.9. Конфіденційність персональних даних – вимога, яке є обов’язковим для дотримання Оператором з метою недопущення поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

2.10. Знеособлення персональних даних – певні дії, після виконання яких неможливо без використання додаткової інформації виявити приналежність окремих персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних.

2.11.Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі;

2.12. Знищення персональних даних – будь-які дії, після виконання яких персональні дані Користувача знищуються безповоротно без будь-якої можливості їх відновлення.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

3.1. Сайт містить інформацію і матеріали про товари і послуги, які в подальшому можуть бути надані Користувачеві в разі укладення реального договору.

3.2. Будь-який Відвідувач Сайту з власної волі може заповнити надану для цього форму і стати Користувачем Сайту, і його товарів і послуг.

3.3.Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми на Сайті (або усним шляхом) і включають в себе:

  • Прізвище, ім’я, по батькові;
  • Номер телефону;
  • Адреса електронної пошти (при необхідності);
  • Адреса фактичного проживання і реєстрації за місцем проживання (при необхідності).

3.4. У тому числі на Сайті відбувається збір і обробка знеособлених персональних даних про відвідувачів сайту (в тому числі і файли cookie), які виконуються за допомогою аналітичних інтернет-сервісів.

3.5. Всі перераховані вище дані, прирівняні до Політиці конфіденційності, об’єднані одним загальним поняттям – «Персональні дані».

4. Цілі обробки персональних даних

Мета обробки персональних даних Користувача Оператором:

4.1. Надання Користувачеві доступу до інформації та матеріалів Сайту;

4.2. Підтвердження достовірності та повноти переданих Користувачем персональних даних;

4.3. Встановлення зворотного зв’язку з Користувачем;

4.4. Обробка, уточнення заявок і запитів Користувача;

4.5. Укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів з Користувачем;

5.6. Уточнення деталей замовлення послуг і товарів;

4.7.Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1. Обробка персональних даних Користувача Оператором відбувається тільки в разі самостійного заповнення та/або надсилання даних Користувачем через спеціальні форми на Сайті.

5.2. Заповнюючи форми і відправляючи персональні дані Оператору Користувач автоматично висловлює згоду з Політикою конфіденційності Сайту.

5.3. Обробка знеособлених даних про Користувача виконується Оператором тільки в тому випадку, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека і захист переданих персональних даних Користувача, реалізується Оператором за допомогою використання правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства «Про захист персональних даних».

6.1. Оператор забезпечує захист персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення та інших неправомірних дій третіх осіб.

6.2. Персональні дані Користувача ніколи і ніяким чином не передаються Оператором третім особам, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

6.3. Під виняток потрапляє передача персональних даних Користувача уповноваженим органам державної влади України, але тільки на підставах та в порядку, встановленим українським законодавством.

6.4.Збір та обробка персональних даних Користувача здійснюється Оператором будь-яким законним способом без обмеження терміну зберігання.

6.5.Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних або актуалізувати персональні дані при виявленні неточностей, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора: 1topauto1@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних» або «Актуалізація персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних

7.1. При необхідності і до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних, Оператор повинен упевнитися, що іноземна держава, на територію якого здійснюється передача персональних даних Користувача забезпечує надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

7.2. Транскордонна передача персональних даних Користувача, яка не відповідає зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки за наявності письмової згоди суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору на території іноземної держави, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

8. Прикінцеві положення

8.1. Політика конфіденційності не має обмежень по терміну дії, аж до її заміни новою редакцією.

8.2. Адміністрація сайту має повне право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди і без повідомлення Користувача.

8.3. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті.

8.4. Користувач бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Політики Конфіденційності, відповідно до якої регулюються правила користування Сайтом.

8.5. Використання Сайту після внесення змін до Політики конфіденційності і розміщення нової версії на Сайті розцінюється, як згоду Користувача з оновленими умовами Політики конфіденційності.

8.6.Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщено в мережі Інтернет за адресою topauto.zp.ua